9/22/2556

EXO_으르력 (Growl) 가사 [CHANBAEK-FAMILY THAILAND]

คำอ่านเพลง Growl Korea ver.
[Cr:CHANBAEK-FAMILY THAILAND]


นา ฮกชี มลรา กยองโกฮานึนเด (จัลดืลรอ)
จีกึม วีฮอมแฮ (So dangerous)
ชากู นารึล จากึกฮาจีมา (คือกิลนา) นาโด นัล มลรา

ซูมี จากู มอชนึนดา
นีกา ฮยังแฮ กอรอนดา
นารึล โบมยอ อุซนึนดา
นอโด แนเก กึลรีนึนจี
นูนาพี ดา คัมคัมแฮ
นีกา ตูรอจยอรา ชยอดาบลแต
กวิดกาเอ กากาวอจิน ซุมโซรี
นัล มีชีเก มันดือนึน นออินกอล

อามูโด นอล มชโบเก พูเม กัมชูโก ชิพอ (I’m so serious)
นอล โนรีนึน ชีซอนดือรี แน อาเน อีรอนา
กอเนโซยงโดรี

กอมึน กือริมจา แน อาเน แกออนา
นอล โบนึน ดูนูเน นัน บุลโกชี ทวีดา
กือนยอ กยอเทซอ โมดูดา มุลรอนา
อีเจ โจกึมชิก ซานาวอ จินดา
นา อืรือรอง อือรือรอง อือรือรองแด
นา อืรือรอง อือรือรอง อือรือรองแด
นา อืรือรอง อือรือรอง อือรือรองแด
นอ มุลรอซอจี อานือมยอน ดาชยอโด มลรา

นารีซอน นุนบิดกวา เออิลดึดฮัน กินจังกัม
จีกึม ทัมแซกจูงียา นอเย จูวีรึล Baby
นอน กือนยัง กือแดโร อิดซอนามานึล บาราโบมยอนซอ
จอลแด นอล โบแนจีอันนา ดูโกบวา Baby

ฮือริน กงกันโซเกซอ (ฮือริน กงกันโซเกซอ)
ซอนมยองฮาเก บิชนานึน (ซอนมยองฮาเก บิชนานึน)
นอล โนรีนึน ชีซอนดึล 
แน อาเน อุลรีนึน กยองโก อุลริมโซรี Oh

กอมึน กือริมจา แน อาเน แกออนา
นอล โบนึน ดูนูเน นัน บุลโกชี ทวีดา
กือนยอ กยอเทซอ โมดูดา มุลรอนา
อีเจ โจกึมชิก ซานาวอ จินดา
นา อืรือรอง อือรือรอง อือรือรองแด
นา อืรือรอง อือรือรอง อือรือรองแด
นา อืรือรอง อือรือรอง อือรือรองแด
นอ มุลรอซอจี อานือมยอน ดาชยอโด มลรา

E.X.O

Yeah
โต ดารึล นึกแดดือรี บลซือรา
นอมูนา วันบยอกฮัน แน ยอจารา
พุมโซเกน บูดือรอบเก นอรึล อันโก
นอมานึล วีแฮซอ นานึน นัน พุกแฮจีโก

กยอลกูเก กังฮันจากา กอดเกดเวนึน มีอิน (That’s her)
จารีกา ออบซือนีกา กือนยัง โดรากา กานึงซอง เจโรยา
ดารือนีกา กือมันบวา กือนยารึล นอมบนดามยอน นารึล มอนจอ นอมอบวา

อูรีมัลโก ฮานา ทุลชิก จีวอบอรีจา
นอฮาโก นามัน ยอกีนามา มอมชวอจินดือชี whoaa~ Yeah

กอมึน กือริมจา แน อาเน แกออนา
นอล โบนึน ดูนูเน นัน บุลโกชี ทวีดา
กือนยอ กยอเทซอ โมดูดา มุลรอนา
อีเจ โจกึมชิก ซานาวอจินดา

นา อืรือรอง อือรือรอง อือรือรองแด
นา อืรือรอง อือรือรอง อือรือรองแด
นา อืรือรอง อือรือรอง อือรือรองแด
นอ มุลลรอซอจี อานือมยอน ดาชยอโด มลรา (ดาชยอโด มลรา)
นา อืรือรอง อือรือรอง อือรือรองแด
นา อืรือรอง อือรือรอง อือรือรองแด (Oh No)
นา อืรือรอง อือรือรอง อือรือรองแด (อือรือรอง No)

นอ มุลลรอซอจี อานือมยอน ดาชยอโด มลราCredit : CHANBAEK-FAMILY THAILAND
(โปรดนำออกไปพร้อมเครดิต)
Please take out with full credit.EXO – Growl (으르렁)

나 혹시 몰라 경고하는데 (잘들어)
지금 위험해 (So dangerous)
자꾸 나를 자극하지마 (큰일나)  나도 날 몰라 

숨이 자꾸 멎는다 니가 향해 걸어온다 나를 보며 웃는다 너도 내게 끌리는지 눈앞이 다 캄캄해  니가 뚫어져라 쳐다볼때 귓가에 가까워진 숨소리 날 미치게 만드는 너인걸

아무도 널 못보게 품에 감추고 싶어  (I’m so serious)
널 노리는 시선들이 내 안에 일어나 거센소용돌이

** 검은 그림자 내 안에 깨어나 널 보는 두눈에 난 불꽃이 튄다 그녀 곁에서 모두다 물러나 이제 조금씩 사나워 진다 나 으르렁 으르렁 으르렁대 나 으르렁 으르렁 으르렁대 나 으르렁 으르렁 으르렁대 너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라

날이선 눈빛과 베일듯한 긴장감 지금 탐색중이야 너의 주위를 Baby 넌 그냥 그대로 있어 나만을 바라보면서 절대 널 보내지않아 두고봐 Baby

흐린 공간속에서 (흐린 공간속에서)  
선명하게 빛나는 (선명하게 빛나는)
널 노리는 시선들 내 안에 울리는 경고 울림소리 Oh

**검은 그림자 내 안에 깨어나 널 보는 두눈에 난 불꽃이 튄다 그녀 곁에서 모두다 물러나 이제 조금씩 사나워 진다 나 으르렁 으르렁 으르렁대 나 으르렁 으르렁 으르렁대 나 으르렁 으르렁 으르렁대 너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라

E.X.O

Yeah또 다른 늑대들이  볼스라 너무나 완벽한 내 여자라 품속엔 부드럽게 너를 안고 너만을 위해서 나는 난폭해지고

결국에 강한자가 얻게되는 미인 (That’s her) 자리가 없으니까 그냥 돌아가 가능성 제로야 닳으니까 그만봐 그녀를 넘본다면 나를 먼저 넘어봐

우리말고 하나 둘씩 지워버리자 너하고 나만 여기남아 멈춰진듯이 whoaa~ Yeah

검은 그림자 내 안에 깨어나 널 보는 두눈에 난 불꽃이 튄다 그녀 곁에서 모두다 물러나 이제 조금씩 사나워 진다 나 으르렁 으르렁 으르렁대 나 으르렁 으르렁 으르렁대 나 으르렁 으르렁 으르렁대 너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라 (다쳐도 몰라) 나 으르렁 으르렁 으르렁대 나 으르렁 으르렁 으르렁대 (oh no) 나 으르렁 으르렁 으르렁대 (으르렁 no) 너 물러서지 않으면 다쳐도 몰라

Cr.Korean: KROMANIZED.com
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น