9/22/2556

คำอ่านเพลง XOXO Korea ver. [CHANBAEK-FAMILY THAILAND]

คำอ่านเพลง XOXO Korea ver. 
[Cr:CHANBAEK-FAMILY THAILAND] 


XOXO XOXO XOXO yeah 

ชัล มยอชี อิบมัชชุน X นึน kiss

ทง คือรอคเค อานึน O นึน hug

ฮกชี บอลชอ อันโก อิชชึลกา oh

ฮารุ ฮารุ มลแร ซึล พยอลจี

คือรอคเค กือทึมาเก จอกอชซอ

คือแรบวัชจา ชุน จอก ออบจีมัน ah~

คือแร โยแช นอน ออแต บยอลริล ออบซอซอ 

ชัม เปนฮัน มัลดึลมัน มอริชโชกึล ซึชยอ

ชาชิล แน มัมมึล คิบพอ deeper than the sea 

กก ฮาโก ชิพตอน มัล คือกอน be with me 

แซงกักฮาดาชัมดึลมยอน (แน กุมซก)

พัลรึล บอลรยอ ดาดึชฮัน (แน พุมซก)

นอรึล xoxo พูเม อานา xoxo

โชมา โชมา คันชอลฮัน (คือ มันคึม)

เนเก ดาอึลดึช ฮัน (คือ อิบมัชชุม)

นอรึล xoxo แมอิล กุมเม xoxo

Give me XOXO L.O.V.E You’re my XOXO L.O.V.E 

นาวา อิชซึล แต นอน พยอนนันแฮ

ชีโด แตโด ออบซอ จังนันแฮ

ฮายัง อุชชึม อุชซึล แต มาดา ah~

คือรอน เน มาอึมมึล Yes or No

แนเก ชาอินนึล จยอ X or O 

แชมาออบซอคีดารีนึนกอน  yeah 

ฮันบอน โยงกี แน ชอแนจยอยา ฮัลจี

ทูบักฮัน ซนคึลชี บูกือรออุน พยอนจี

อี เน คึลจาโร มันฮาคิน มันนี บูจกเค

นัมจาดับเก แฮงทงงึล โบอิลเก

แซงกักฮาดาชัมดึลมยอน (แน กุมซก)

พัลรึล บอลรยอ ดาดึชฮัน (แน พุมซก)

นอรึล xoxo พูเม อานา xoxo

โชมา โชมา คันชอลฮัน (คือ มันคึม)

เนเก ดาอึลดึช ฮัน (คือ อิบมัชชุม)

นอรึล xoxo แมอิล กุมเม xoxo

นอรึล วอนแฮ xo แนเกน โอจิก นอ

แนเกน โอจิก นอ เน แนเกน โอจิก นอ

นอรึล วีฮัน xo นารึลบาดาจยอ

นารึล บาดาจยอ นา นารึล บาดาจยอ

นุนนี บูชยอ แน อัพเพ บันซึม คัมกิน

ซารางซือรอน เน นุนนึล บีจุน ดัลนิม

มันเรจุลเร กก อีเก อาจิกอีราโก like whoa, let’s go  baby every night

แซงกักฮาดาชัมดึลมยอน (แน กุมซก)

พัลรึล บอลรยอ ดาดึชฮัน (แน พุมซก)

นอรึล xoxo พูเม อานา xoxo

โชมา โชมา คันชอลฮัน (คือมันคึม)

เนเก ดาอึลดึช ฮัน (คือ อิบมัชชุม)

นอรึล xoxo แมอิล กุมเม xoxo

Give me XOXO L.O.V.E

You’re my XOXO L.O.V.E

yeah baby, oh~ XOXO oh~ ทูรีซอ, oh yeah~
Cr: CHANBAEK-FAMILY THAILAND
(โปรดนำออกไปพร้อมเครดิต)
Please take out with full credit.


XOXO (kiss&hug) 가사

         XOXO XOXO XOXO yeah

살며시 입맞춘 X는 kiss 동그랗게 안은 O는 hug  혹시 벌써 알고 있을까 oh

하루하루 몰래 쓴 편지 그렇게 끄트막에 적었지  그래봤자 준 적 없지만 ah~

그래 요새 넌 어때 별일 없었어 참 뻔한 말들만 머릿속을 스쳐 사실 내 맘은 깊어 deeper than the sea  꼭 하고 싶던 말 그건 be with me

생각하다 잠들면 (내 꿈속) 팔을 벌려 따뜻한 (내 품속)  너를 XOXO 품에 안아 XOXO  조마조마 간절한 (그만큼) 네게 닿을 듯 한 (그 입맞춤) 너를 XOXO 매일 꿈에 XOXO 

Give me XOXO L.O.V.E You’re my XOXO L.O.V.E 

나와 있을 때 넌 편안해  시도 때도 없이 장난해 하얀 웃음 웃을 때 마다 ah~ 

그런 네 마음은 Yes or No 내게 사인을 줘 X or O  재미없어 기다리는 건 yeah 

한번 용기 내 전해줘야 할지  투박한 손글씨 부끄러운 편지  이 네 글자로 말하긴 많이 부족해  남자답게 행동을 보일게

생각하다 잠들면 (내 꿈속) 팔을 벌려 따뜻한 (내 품속)  너를 XOXO 품에 안아 XOXO  조마조마 간절한 (그만큼) 네게 닿을 듯 한 (그 입맞춤)  너를 XOXO 매일 꿈에 XOXO 

너를 원해 XO 내겐 오직 너 내겐 오직 너 내 내겐 오직 너  너를 위한 XO 나를 받아줘 나를 받아줘 나 나를 받아줘 

눈이 부셔 내 앞에 반쯤 감긴  사랑스런 네 눈을 비춘 달님 말해줄래 꼭 이게 시작이라고 like whoa, let’s go 

baby every night 생각하다 잠들면 (내 꿈속)  팔을 벌려 따뜻한 (내 품속)  너를 XOXO 품에 안아 XOXO 조마조마 간절한 (그만큼) 네게 닿을 듯 한 (그 입맞춤) 너를 XOXO 매일 꿈에 XOXO

Give me XOXO L.O.V.E You’re my XOXO L.O.V.E yeah baby, oh~ XOXO oh~ 둘이서, oh yeah~

Cr.Korean: MUSIC.DAUM
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น